Search

Privacy

Uw data beschermd

Om onze klanten te kunnen voorzien van hulpmiddelen moeten wij persoonlijke gegevens verwerken. Wij doen dat met uiterste zorgvuldigheid. Hoe ? Lees verder ↓

AVG

Onze werkwijze voldoet aan de door de AVG voorgeschreven richtlijnen. Meer weten ? Neem contact op met ons. Klik hier.

Privacy

Privacy Verklaring

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat zijn persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst inzake het leveren van producten en de eventueel daaraan gekoppelde diensten.

De gegevens die wij verwerken zijn uw naam, adres, email adres en telefoonnummer indien deze door u zijn verstrekt aan ons. Van cliënten aan wie wij, in opdracht van de zorgverzekeraar, een dynamische lig orthese leveren verwerken wij, als onderdeel van de contractuele verplichting met de verzekeraar, uw geboortedatum en BSN nummer. Zonder deze gegevens kunnen wij de opdracht niet uitvoeren. Uw medische gegevens worden door ons niet verwerkt en niet opgeslagen.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld of doorgegeven.

De gegevens worden beveiligd bewaard voor zolang dat noodzakelijk is om aan wederzijdse verplichtingen in het kader van de overeenkomst te kunnen voldoen.

U kunt de door ons verwerkte gegevens inzien, corrigeren en verwijderen.
U kunt uw toestemming om uw gegevens te mogen verwerken op ieder moment intrekken.

Klachten & Vragen

Indien u een klacht wilt indienen over ons privacy beleid dan kunt u dat doen bij de privacy toezichthouder.

Indien u er voor kiest om bovengenoemde gegevens niet te verstrekken kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan aangezien wij de overeenkomst zonder deze gegevens niet kunnen uitvoeren. U kunt na het uitvoeren van de overeenkomst een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. Voor cliënten aan wie wij een dynamische lig orthese hebben geleverd in opdracht van de zorgverzekeraar zijn wij gehouden aan de plicht tenminste de naam , adres en telefoonnummer te bewaren voor tussen evaluaties en tot op het moment dat het geleverde wordt geretourneerd en de overeenkomst daarmee definitief is beeïndigd.

Wij verwerken persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere organisaties ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst voor het leveren van dynamische lig orthese. Deze gegevens zijn afkomstig van de zorgverzekeraar en ergo / fysio therapeut. Daarbij worden geen medische gegevens verwerkt. Deze gegevens worden via beveiligde portals versleuteld verzonden middels het VECOZO systeem.

Wij hopen dat u door het lezen van deze verklaring een goed inzicht heeft gekregen van ons privacy beleid en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen en of opmerkingen over onze privacy verklaring neem dan contact op met onze privacy expert.
Mail naar: info@levarecura.com

Vermeld svp in uw mail onderwerp: ‘ Bericht voor privacy expert ‘. Richt uw email bericht aan: de heer HJH Mulder.